Polityka prywatności i bezpieczeństwa - Sklep Markowe Dywany

polityka prywatności kupna dywanu

Towary oferowane przez kupdywan.pl są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Naszą politykę w tym zakresie określa siedem filarów:

  1. Poufność danych Klienta.
  2. Zabezpieczenie konta hasłem.
  3. Polityka plików "cookies".
  4. Tworzona cyklicznie kopia bezpieczeństwa (tzw. backup).
  5. Zabezpieczenia certyfikatem bezpieczeństwa SSL
  6. Ochrona antywirusowa.
  7. Autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP).

Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest kupdywan.pl  z siedzibą w Radomiu pod adresem ul. Gródecka 1/4 , 26-600 Radom, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców wpis do ewidencji nr 159/1996 UM w Radomiu, NIP 948-145-41-55 , REGON 670668733

Dane osobowe przetwarzane są przez sklep w celu świadczenia Usług, obsługi procesu Rejestracji oraz w celu zawarcia i wykonywania umów oraz Usługi i obsługi reklamacji.

Dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego mogą być przetwarzane przez inne podmioty, w tym przewoźnicy w celu i w zakresie koniecznym od prawidłowego i należytego wykonania Usług. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Sklepu.

Rejestrując konto lub składając zamówienie w sklepie internetowym kupdywan.pl możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. Nasz sklep używa ich wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Użytkownicy kont mogą być natomiast umieszczeni na naszej liście referencyjnej, o ile nie wyrażą sprzeciwu.

Na żądanie uprawnionych organów (prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

Sklep kupdywan.pl automatycznie pobiera dane techniczne Klienta, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dodatkowo sklep może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji Klienta za pomocą. 

Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła.

Certyfikat SSL

Sklep kupdywan.pl zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:
1) w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
a)korzystanie przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi

  • Szyfrowanie 128/256 bit

Bezpieczeństwo SSL Kupdywan.pl

Sklep kupDywan.pl Bezpieczny SSL

Certyfikat SSL to szyfrowana komunikacja między stroną internetową a użytkownikiem z niej korzystającym.
SSL zapewnia, że cała komunikacja pomiędzy serwerem a użytkownikiem (np. za pomocą przeglądarki internetowej) jest szyfrowana, co uniemożliwia stronom pośredniczącym w wymianie ruchu, np. dostawcom usług internetowych czy punktom dostępu WI-FI, podsłuchiwanie, przechwytywanie lub wpływanie na czynności związane z operacjami na stronie. Certyfikat ssl daje zatem pełne bezpieczeństwo komunikacji, a dodatkowo, w zależności od wystawcy certyfikatu, daje gwarancję pienieżną potwierdzająca najwyższy standard bezpieczeństwa.